Efter vaccinationen

Du kan finde information om dine vaccinationer i din sundhedsjournal (under dine vaccinationer) på Sundhed.dk eller i appen MinLæge.

Du bør kontakte din læge, hvis du oplever alvorlige symptomer, efter du er blevet vaccineret. Det kan f.eks. være allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt. Lægen kan vurdere, om symptomerne kan skyldes vaccinen eller evt. andre forhold. Du kan i øvrigt kontakte din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået bivirkninger efter vaccination.

Lægen har pligt til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.

Du, eller dine pårørende, kan selv indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen via Meld en bivirkning ved covid-19-vaccine - for borgere

Du kan læse mere om kendte bivirkninger ved covid-19 vacciner på Lægemiddelstyrelsens temaside om vacciner mod covid-19.

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også vaccinerne mod influenza og covid-19. Hvis du får feber, hovedpine eller bliver øm i området, hvor du er blevet vaccineret, er der tale om milde bivirkninger, som hurtigt går over af sig selv.

Det er meget sjældent, at man får svære allergiske reaktioner efter vaccination. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk reaktion efter en vaccine, bør du tale med personalet, inden du bliver vaccineret.